Luôn đứng từ vị trí của khách hàng khi triển khai dự án, Staspi đưa ra các giải pháp lập trình tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian phát triển dự án và tăng năng suất hoạt động của sản phẩm.

For individuals
Basic

Show social proof notifications to increase leads and sales.

$59 /monthly

What’s included

 • All analytics features
 • Up to 250,000 tracked visits
 • Normal support
 • Up to 3 team members
 • Up to 250,000 tracked visits
 • Normal support
For individuals
Standard

Show social proof notifications to increase leads and sales.

$99 /monthly

What’s included

 • All analytics features
 • Up to 250,000 tracked visits
 • Normal support
 • Up to 3 team members
 • Up to 250,000 tracked visits
 • Normal support